Lupina Ojala

Novellen blev tilldelad ett Hederspris i SkrivarSidans novelltävling 2013.
Motivering: Själfullt berättat, berättelsen suger in läsaren och släpper inte greppet.