Hösten 2017 blev jag tillfrågad att medverka i novelltidskriften Brev från Cosmos. Jag skrev en skräckgotisk novell inspirerad av en en skröna från 18-talet. Titeln är Okysst Annabel.

Brev från Cosmos #5 kan du ladda ned på clubcosmos.net